Teknologia

Teknologia, joka toimii

UV light biozoneUltraviolettivalo, otsooni, fotoplasma ja negatiivisesti varautuneet ionit esiintyvät luonnossa voimakkaina ja tehokkaina desinfioijina, suunniteltuina hävittämään hajuja, bakteereja, viruksia, sienikasvustoja ja hometta sekä pilkkomaan ei toivottuja kemikaaleja ja yhdisteitä.

Biozonen desinfioivan teknologian ratkaisut ja tuotteet joista jo nauttivat miljoonat kotitaloudet ja yritykset ympäri maailmaa, desinfioitujen pintojen ja laadukkaamman ilman muodossa.

Tehokas

Kemikaali-vapaa

Skaalautuva

Kestävä

Monet patentoiduista ratkaisuistamme ovat ultraviolettivalon, fotoplasman, otsonin ja fotokatalyyttisen hapettumisen luonnollisesti esiintyvien ilmiöiden tehostettuja seurauksia ja vahvistavat niiden vaikutusta.

Suojaudu Corona-virukselta

Biozonen laitteet tappavat tehokkaasti Corona-viruksen ja poistavat muut ilmassa esiintyvät haitalliset yhdisteet. Englannikielisen Testiraportti saat ladattu linkista.

Testit suoritti The Center National de la Recherche Scientifique (CNRS, Ranskan tutkimusministeriön alainen kansallinen tieteellinen tutkimuskeskus) bioturvallisuuden tason 3 laboratoriossa Lyonissa, Ranskassa - yksi Maailman terveysjärjestön (WHO) yhteistyöryhmästä lintuinfluenssavirusten keskus.

Influenssakanta A / Finch / Englanti / 2051/91 H5N2 (316 000 000 virusta / ml) suihkutettiin aerosolina puhdistuskammioon johtavaan sisääntuloon. Ensimmäiset näytteet kerättiin tuloaukosta ennen aerosolin saapumista puhdistuskammioon. Kammiossa viruksen aerosolille tehtiin UV-valo ja valoplasma-pohjainen BioZoneTM-tekniikka 0,44 sekunnin ajan, minkä jälkeen toiset näytteet kerättiin poistoaukosta. Pitoisuus laskettiin sitten tilastollisella menetelmällä "Reed and Muench".

Testit osoittavat, että BioZoneTM-tekniikka tuhoaa H5N1-viruskannan saavuttaen 5,7 lokin (99,9998%) vähennysnopeuden alle 0,44 sekunnissa.

Ultraviolettivalo

Ultraviolet spectrum

Ultraviolettivaloa (UV) on käytetty turvallisesti yli vuosisadan juomaveden desinfioimiseen sekä ilman ja pintojen steriloimiseen.

BioZone Scientificin ultraviolettilampuissa voidaan käyttää yhtä tai useampaa valon aallonpituutta sovelluksen ja käyttötarkoituksen mukaan.

Ultraviolettisäteilyä säteilyttävät (UVGI) teknologiat ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. BioZonen patentoitu korkeatehoinen UV-tekniikka sallii varsin alhaisen energiankulutuksen joka ominaisuus maksimoi UV-lamppujen käyttöiän.

UV-valo kykenee desinfioimaan

Ultraviolet spectrum

UV-valo on tarpeeksi voimakas tunkeutumaan mikro-organismien soluseiniin ja hajottamaan niiden DNA rakenteen, mikä tekee mahdottomaksi niiden kasvun ja lisääntymisen.

UV-valoon perustuvien HVAC-desinfiointiaineiden on osoitettu edistävän seuraavia myönteisiä vaikutuksia:

  • Vähennä mikrobiologista saastumista HVAC-järjestelmissä yli 90%
  • Vaikutusalueella jopa yli 40% alhaisemmat hengityssairaudet
  • Tarjoa luonnollinen ratkaisu lääkkeille ja kemikaaleille vastustuskykyisten tartuntatautien ongelmaan

Fotoplasma

PhotoplasmaFotoplasma vähentää tehokkaasti bakteereita, viruksia, homeita, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja epämiellyttäviä hajuja.

Plasma on neljäs aineen olomuoto, jota esiintyy kiinteiden, nestemäisten tai kaasujen ulkopuolella. 99% maailmankaikkeudesta esiintyy plasman muodossa.

Fotoplasmaa esiintyy luonnollisesti ja sitä kutsutaan usein maan ilmakehän "pesuaineeksi", koska se kykenee hajottamaan monia haitallisia epäpuhtauksia.

Photoplasma

BioZonen plasmaa valmistavat laitteet ovat tehokkaampia kuin pelkät ultraviolettisäteilijät tai otsonigeneraattorit.

Todellisina plasmaa valmistavina laitteina BioZone-ratkaisut kuluttavat vähemmän energiaa, toimivat nopeasti ja ovat tehokkaampia kuin muut tämän luokan ratkaisut.

BioZonen patentoidut tekniikat fotoplasman tuottamiseksi tunnetaan alalla tehokkaimpina sekä kustannustehokkaimpina menetelminä.

Erilaisten BioZone-tuotteiden tuottama fotoplasma on cocktail erittäin reaktiivisista happea sisältävistä elementeistä, jotka kykenevät tuhoamaan bakteereita, viruksia, itiöitä, hometta ja hajuja sekä hajottamaan ei-toivottuja kemikaaleja ja yhdisteitä.

Otsoni

Otsoni vähentää bakteerien, virusten ja homeen esiintymistä. Se tuhoaa VOC-kaasuiksi kutsuttuja yhdisteitä, jotka aiheuttavat mm. epämiellyttäviä hajuja.

Ozone

Otsoni on voimakas hapetin, jota esiintyy luonnon itsensä aikaansaannosta elinympäristössämme. Sitä syntyy hapen ja UV-valon reaktiossa.

Sen kyky tuhota bakteereita, viruksia, hajuja ja mikro-epäpuhtauksia on laajasti tiedostettu, otsoni hajottaa ei-toivotut orgaaniset yhdisteet, sekä myös koviksi kutsutut kemikaalit.

Yli vuosisadan ajan otsonia on käytetty juomaveden turvalliseen desinfiointiin.

Otsoni, kuten monet muutkin aineet voi aikaan saada ärsytystä ihmiskehossa, käytettynä erittäin suurina pitoisuuksina.

Oikein käytettynä BioZone-laitteiden patentoidut prosessit ja menetelmät asettuvat kansallisten ja kansainvälisten otsonipitoisuusohjeiden raja-arvoihin.

Fotokatalyyttinen hapetus

Fotokatalyyttiset hapetusprosessit tuhoavat VOC-kaasuyhdisteet katalyyttisesti tietyiltä pintamateriaaleilta.

Photocatalytic oxidationPhoto Catalytic Oxidation, tai PCO, on kehittynyt hapetusprosessi, jossa yhdistyvät syvän UV-valon ja erittäin reaktiivisen metallikatalyytin teho valoreaktioiden nopeuttamiseksi.

PCO-prosessissa UV-valon energia reagoi katalyytin kanssa, jolloin syntyy energiaväli, jota käytetään vapaiden radikaalien, mukaan lukien hydroksyyliradikaalien, tuottamiseen.

Radikaalilajit ovat erittäin reaktiivisia orgaanisten yhdisteiden kanssa ja hapettavat nopeasti ja tehokkaasti hajuja, bakteereita, viruksia ja haitallisia tai ei-toivottuja kemikaaleja.

Negatiiviset ionit

Negatiiviset ionit alentavat haitallisten kemikaalien pitoisuutta ilmassa, tasapainottamalla positiivisten ionien määrää.

Negative ionsIonit ovat sähköisesti varautuneita hiukkasia, jotka ovat joko saaneet tai kadonneet elektroneja.

Negatiivisesti varautuneilla ioneilla on ylimääräisiä elektroneja, jotka antavat niille negatiivisen sähköisen varauksen.

BioZonen ratkaisuissa voidaan käyttää negatiivista ionigeneraattoria houkuttelemaan järjestelmällisesti useita yhdisteitä ilmaan ja sitomaan ne yhteen lisäämään haju-molekyylien, bakteerien, virusten ja kemikaalien tuhoutumista, joita sitten BioZonen muut tekniikat hödyntävät.

Bipolaarinen ionisaatio

BioZonen patentoitu bipolaarinen ionisointiteknologia lisää sekä positiivisesti että negatiivisesti varautuneiden ionien määrää palauttamalla ilmassa olevat pitoisuudet lähemmäs luonnossa havaittuja tasoja ja parantamalla siten ilmanlaatua.

Bi Polar IonsPositiiviset ja negatiiviset ionit esiintyvät luonnostaan ilmassa ja ovat yksi luonnon tehokkaimmista keinoista vähentää ilman saastumista, joita esiintyy bakteereina, viruksina ja VOC-yhdisteinä, sekä neutraloivat hajuja, kaasuja ja aerosoleja. 

Ilmassa olevia Ionipitoisuuksia, koskemattomien luonnollisten olosuhteiden, kuten vesiputouksien, rannan tai vuorenhuippujen, ympärillä voidaan mitata jopa 3000 - 5000 ionia kuutiometriä kohti (ionit / cm3). 

Kun ionitiheys pienenee, niin myös ilmanlaatu kärsii. Useimmissa sisätilojen rakennuksissa on esimerkiksi ionipitoisuudet jopa 95% pienemmät kuin luonnossa esiintyvät ulko-ionipitoisuudet.