Tooted » Alkoholivaba käte desinfitseerimise aine

Alkoholivaba käte desinfitseerimise aine

Pikkupullot ja 5 litran kanisteri

Desinfektsioonivahend - alkoholivabad kätepuhastusvahendid. See on lõhnatu, mittetoksiline ja mitte värviv. Selle kahekordsed biotsiidsed ja puhastavad omadused tagavad erakordselt madala kontsentratsiooni korral kõrge efektiivsuse bakterite, vetikate, seente ja ümbriseviiruste vastu. Mõeldud orgaaniliste saasteainete eemaldamiseks.

Toodetes sisalduv antimikroobne toimeaine on ette nähtud haiglate, loomakasvatuse, toidu- ja joogitööstuse ning isikuhooldustoodete jaoks, käte ja pindade kaitsmiseks.

Kandke toodet 1 – 2 korda kätele. Esiteks hõõruge sõrmeotsadesse ja jagage seejärel ühtlaselt kogu käte ja peopesade pinnale, kuni need on kuivad. Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Koostis: vesi, glütseriin, alküül (C12-16), dimetüülbensüülammooniumkloriid (CASi nr 68424-85-1): 0,4 g / 100 g (0,4%).

Ohutuskaart vastab määruse (EL) nr: 1907 / 2006,2015 / 830 REACH (kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus) II lisa nõuetele.

Alkoholivaba kätepuhastusvahend on registreeritud ‘Register of Biocidal Products of the Republic of Finland (Tukes)’ süsteemis numbri 509723 all.

Ohutus: kasutage toodet ettevaatusega. Enne esmakordset kasutamist lugege alati läbi etiketil olev teave. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru või pritsmete sissehingamist. Silma sattumisel loputada koheselt mitu minutit rohke veega. Silmaärrituse püsimisel pöörduge arsti poole. Vältida suurte koguste sattumist keskkonda. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Aine ja kanister kõrvaldage vastavalt kehtivatele seadustele.

Kogus Kirjeldus Min. kogus Hind, sis. KM
5 liitrit Kanister 1 € 30,00
20 liitrit Kanister 1 - 23 € 110,00
20 liitrit Kanister 24 - 47 € 100,00
20 liitrit Kanister 48 € 85,00